Dnes je: 17-07-2018
svátek má: Martina

 

Obec Libchavy

Historie obce Libchavy

Na odbočce trstenické stezky, která zajišťovala již v keltských dobách spojení mezi střední Moravou a centrem východních Čech, byla při velké středověké kolonizaci založena dlouhá lánová ves Německé Libchavy. Soumarská stezka vedla směrem na sever širokým údolím Libchavského potoka, porostlým původním smíšeným pralesem. Osídlování bylo započato směrem od Ústí nad Orlicí někdy kolem roku 1265 a skončilo v roce 1285, kdy zdejší osídlovatel Vilém z Drnholce předal královské komoře zpět čtyři trhová městečka a několik desítek nově vystavěných vsí. Lokátor povolal ke kolonizaci schopné rodiny z Východních Frank, což bylo později doloženo jazykovým a stavebním průzkumem. Původní Německé Libchavy rozdělil Mikuláš z Bubna mezi své tři syny, a tím dal vzniknout pozdějším Dolním, Středním a Horním Libchavám. Od roku 1976 opět spojených pod jednu obec - Libchavy. V Libchavách se od založení do roku 1945 – 46 mluvilo převážně německým jazykem stylizovaným do specifického nářečí. Většina obyvatel však uměla i česky a tak lze období mezi Historie obce Libchavydvěmi světovými válkami charakterizovat jako dvojjazyčné. V roce 1945 a 1946 byla převážná část obyvatelstva vyhnána do poválečného Německa, a jejich původních hospodářství se ujali noví osídlenci z okolních českých obcí. Jejich potomci zde žijí dodnes. Krajané však na své rodiště nezanevřeli, každý rok se sem vracejí na několik dnů, pomáhají při obnově památek a z dálky sledují dění ve své domovině.

Feudální charakter obce se udržel až do konce 19. století, kdy se řada lidí odpoutala od zemědělského hospodaření a nechala se zaměstnat ve vznikajících textilních továrnách v blízkém Ústí nad Orlicí. Mimo to v obci vznikla řada živností všeho druhu. Také zemědělství se strukturovalo do specializovaných farem s šlechtěným skotem, a tím vysokou produkcí mléka. Vznikly farmy specializované na chov prasat nebo drůbeže. Tato specializace zajistila chudé zemědělské obci prosperitu.

Ta velmi brzy přinesla založení poštovního úřadu, elektrifikaci, železniční a autobusovou dopravu. Na druhou stranu téměř všechny statky byly průběžně od začátku 20. století přestavěny z cihel, a tak zanikly původní stavby dřevěné, dnes v jiných obcích chráněné jako památky lidového stavitelství. Nejstarší budovou v Libchavách je dnes panská tvrz, stojící na jižním okraji obce. Je zakomponovaná do areálu původního knížecího dvora, z roku 1628. Takové dvory byly v minulosti ještě další dva, jeden v místě dnešního Obecního úřadu a další v Horních Libchavách, tomu se říkalo Flamlovský. Středu obce vévodí farní kostel Sv. Mikuláše z roku 1802, jenž stojí na místě původního vyhořelého barokního dřevěného kostelíka s vedle stojící zvonovou věží. Z památek zasluhuje pozornost řada barokních soch, rozmístěných po celé délce obce. Každý návštěvník, který čas od času navštíví naše údolí nemůže přehlédnout obrovské úsilí obecního úřadu o obnovu obecních staveb a další zkvalitňování podmínek života obyvatel naší vsi.

Obec je po obou stranách lemována zalesněnými hřbety, s nejvyšším kopcem Hůrkou (546 m n.m.) na západě. Na jihu katastru se nalézá přírodní rezervace Vadětín, kde na jaře rozkvétá množství bledulí a prvosenek.

Podhorské hřebeny, lemující po obou stranách obec Libchavy skýtají nádherné rozhledy na linii hraničních Orlických hor, počínaje Suchým vrchem, až po oblast Zemské brány. To jsou pohledy severovýchodní, viditelné ze samoty Hranice. Oblast Vysokomýtska a Choceňska můžeme přehlédnout z nejvyššího kopce na katastru Libchav, z Hůrky.

Ve vsi je nově zrekonstruovaná základní škola s moderně vybavenými učebnami. Budova obecního úřadu může být nyní označena za nejlépe opravenou historickou památku v obci a určitě je její chloubou. Správa obce nadále zkvalitňuje pouliční osvětlení, místní komunikační síť, likvidaci domovních odpadů a v neposlední řadě i informační systém.

Obcí prochází jako hlavní komunikační tepna silnice I/14 směrem na Hradec Králové a dále Prahu, Liberec nebo Náchod. Směrem jižním pak Brno, Olomouc či Ostrava. V dnešní době žije v Libchavách 1500 obyvatel, kteří pracují v zemědělství, v místních závodech a v ústeckých průmyslových podnicích, nebo mají vlastní živnosti.

2009-07-07 13:08:45

 

Úřední deska

Dokumenty úřední desky
Úřední deska
Archiv úřední desky

Dopravní portál

Dopravní podnik


 


Design by Art-pgn | Code&Programing P-cut webdesign