Dnes je: 22-01-2018
svátek má: Slavomír

 

Obec Libchavy

Žádost o nahlížení

Žádost o nahlížení v listinné podobě v místě evidenčního orgánu.

zadost soubor ve formátu pdf.

2011-06-17 13:46:32

Střet zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů. ukládá veřejným funkcionářům v tomto zákoně uvedeným povinnost předkládat oznámení o činnostech ( § 9), oznámení o majetku ( § 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených zákonem po celou dobu výkonu funkce.

Registr oznámení

Vedení registru v písemné a v elektronické podobě zabezpečuje evidenční orgán, kterým je starosta obce. U zdejšího obecního úřadu obsahuje registr oznámení těchto veřejných funkcionářů :

• starosty obce

• místostarosty obce

• členů rady obce

Podle § 13 odst.2 zákona má každý právo na základe písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něho opisy a výpisy. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru osobně a to u evidencního orgánu, nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, poté co mu evidencní orgán udělí uživatelské jméno a přístupové heslo.

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úřední dny 8-17 hodin.

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidelení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě žádosti evidencní orgán.

Poučení

V případě, že by někdo dále zpracovával údaje vedené v registru k jinému úcelu než ke zjištení případného střetu zájmu pri výkonu funkce veřejného funkcionáre nebo by porušil povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst.3 zákona o skutecnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru nebo by neoprávnene sdělil třetí osobě uživatelské jméno a prístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobe, dopustil by se přestupku podle ustanovení § 23 odst.2 zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kc. V souladu s ustanovením § 13 odst.5 zákona lze zveřejnit pouze údaje uvedené v registru, které se týkají poslance, senátora a verejného funkcionáre uvedeného v ustanovení § 2 odst.1 písm j) až l) zákona.

2010-08-23 14:18:18

 

Úřední deska

Dokumenty úřední desky
Úřední deska
Archiv úřední desky

Dopravní portál

Dopravní podnik


 


Design by Art-pgn | Code&Programing P-cut webdesign