Dnes je: 17-07-2018
svátek má: Martina

 

Obecní úřad - Libchavy

Co zajišťuje Obecní úřad Libchavy

Obecní úřad zajišťuje :

 • Výkon veřejné správy v rozsahu obce I.stupně, mimo přestupkového řízení, které na základě smlouvy vykonává za obec pověřené město Ústí nad Orlicí
 • Správu obce, obecních zařízení a majetku
 • Servis starostovi, obecní radě a zastupitelstvu

Zajišťovaný výkon veřejné správy :

Evidence obyvatel :

 • k přihlášení trvalého pobytu potřebujete:
  • úředně ověřený souhlas majitele objektu ( bytu ) nebo jeho osobní účast při přihlášení, nebo doklad o vlastnictví
  • občanský průkaz, rodný a oddací list
  • správní poplatek je 50 Kč
 • za občana mladšího 15 let přihlášení provádí jeho zákonný zástupce
 • za občana může přihlášení provést jím pověřený zmocněnec, na základě ověřené plné moci
 • odhlášení z trvalého pobytu se neprovádí, zajišťuje to úřad, u kterého se přihlásíte novému trvalému pobytu
 • instance přechodného pobytu byla zrušena
 • úřad poskytuje údaje z evidence obyvatel žadateli staršímu 15 let, mladšímu jeho zákonnému zástupci : - žádost si vyplní na OÚ
  • potřebujete OP, nebo jiný rovnocenný doklad
  • správní poplatek je 50 Kč

Ověřování podpisů a listin :

  podpis musí občan provést na OÚ nebo ho uznat na listině za vlastní
  • k ověření podpisu potřebujete OP nebo jiný rovnocenný doklad
  • správní poplatek za ověření podpisu a jedné stránky je 30 Kč

Vydávání rozhodnutí o přidělení čísel popisných :

 • Na základě předloženého kolaudačního rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci

Vydává rozhodnutí na kácení stromů :

 • Na základě předložené žádosti do 30 dnů po podání. Tiskopis žádosti si můžete stáhnout v kolonce tiskopisy obce, nebo vyzvednout na OÚ

Plní funkci silničního správního úřadu na místních komunikacích :

 • Na základě žádosti občanů vydává rozhodnutí:
 1. na povolení sjezdu na místní komunikaci u nově stavěných RD a jiných staveb
 2. na zvláštní používaní komunikace - stavební práce podél komunikací atp.
 3. na překopy a protlaky na místních komunikacích
  K žádosti občan předloží :
 • výkres umístění stavby, sjezdu, překopu nebo protlaku
 • souhlas Policie ČR, Okresního dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí
  pouze u žádostí dle bodu č.1 a 2
 • správní poplatek je 500 Kč

Ostatní úkony státní správy, jako vedení matriky - oddávání atd, výplatu sociálních dávek, vydávání OP a pasů, povolení na stavby, povolení na vypouštění odpadních vod a na stavby pro jejich čištění, atd. zajišťuje úřad pověřeného města Ústí nad Orlicí. Všechny informace najdete na jeho internetových stránkách: Ústí nad Orlicí

2009-07-10 12:03:42

CzechPOINT

Na Obecním úřadě v Libchavách můžete využít službu, kterou je Czech POINT.

- výpisů z rejstříků trestů, poplatek 50,-Kč

- výpisů z listů vlastnictví, poplatek za první stránku 100,- Kč a za každou další stránku 50,-kč

- výpisů z obchodního a živnostenského rejstříku

- výpisů z registrů řidiče , (trestných bodů), poplatek 100,- Kč

- vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- výpis z insolvečního rejstříku

- zřízení datové schránky

- autorizované konverze dokumentů, poplatek 30,-Kč za stránku

Nabídka se neustále rozšiřuje a obcí je poskytován kompletní sortiment Czech POINTU. Tato služba je zpoplatňována jako na jiných úřadech.

2010-02-22 11:22:43

 

Úřední deska

Dokumenty úřední desky
Úřední deska
Archiv úřední desky

Dopravní portál

Dopravní podnik


 


Design by Art-pgn | Code&Programing P-cut webdesign